رییس اتاق بازرگانی تهران در مجمع توانمندسازی سرمایه انسانی مطرح کرد؛آسیب‌شناسی بخش‌خصوصی از عدم توسعه‌یافتگی در ایران

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در همایش توانمندسازی سرمایه انسانی با اشاره به وضعیت اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصاد

بیشتر بخوانید