بخشنامه جدید برای دارندگان وام بانکی

بخشنامه جدید برای دارندگان وام بانکی بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها و موسسات اعتباری از موجودی

بیشتر بخوانید