بخاری نفتی در مدارس مناطق گازرسانی شده ممنوع

وزیر آموزش و پرورش از جمع آوری بخاری‌های نفتی از همه مدارس مناطق گاز رسانی شده در همه استان‌ها خبر

بیشتر بخوانید