ممنوعیت ارائه خدمات بانکی با استناد به وکالتنامه غیررسمی

ارائه خدمات بانکی در شعب بانک‌ها به اشخاص ثالث به استناد وکالتنامه‌های غیررسمی (داخلی) ممنوع شد. به گزارش ” آوای

بیشتر بخوانید