تسهیلات یک هزار میلیارد ریالی بانک کارگشایی برای رفع نیازهای فوری و ضروری

بانک کارگشایی به منظور رفع نیازهای فوری و ضروری متقاضیان، بیش از یک هزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات قرض

بیشتر بخوانید