تحقق جهش تولید در معادن، لزوم اجرای قوانین تا استفاده از ظرفیتها

تحقق راهبرد جهش تولید در حوزه معادن به اعتقاد کارشناسان اصفهان نیازمند اصلاح و اجرای به موقع قوانین، آموزش علمی

بیشتر بخوانید