رئیس بانک مرکزی عربستان مدعی شد حمله به آرامکو هیچ تاثیر مالی نداشته است

رئیس بانک مرکزی عربستان سعودی مدعی شد حمله های چهاردهم سپتامبر تاثیری بر درآمد دولت عربستان نداشته است. به گزارش

بیشتر بخوانید