همتی از نهایی شدن ادغام دو بانک در بانک سپه در هفته آینده خبر داد

همتی گفت: ظرف هفته آینده ادغام دو بانک حکمت و مهراقتصاد در بانک سپه نهایی خواهد شد. به گزارش” آوای

بیشتر بخوانید