نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر نفت قانع نشدند

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزیر نفت دلیل عدم استفاده از کارت سوخت در طول ۶ سال گذشته، دلیل انحلال

بیشتر بخوانید