سخنگوی شرکت نفت ایرانول خبر داد:فروش نفت ایرانول ۹۰ درصد افزایش یافت

غیاثیان گفت: در چهارماهه اول سالجاری شرکت نفت ایرانول بیش از ۹ هزار میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به

بیشتر بخوانید