باشگاه ورزشی چادرملو ایجاد می‌گردد

تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بیان کرد: با توجه به نیاز شهروندان فهیم ارکان و تاکید دشتی

بیشتر بخوانید