ورزشگاه نقش‌جهان به‌ مدت ۴۵ سال به فولاد مبارکه واگذار شد

مدیرعامل باشگاه فولاد مبارکۀ سپاهان در خصوص واگذاری ورزشگاه نقش‌جهان از سوی شرکت توسعه و تجهیز به شرکت فولاد مبارکه

بیشتر بخوانید