ذوب آهن اصفهان در صادرات غیرنفتی و بازگشت منابع ارزی خوش درخشید

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان گفــت: علیرغم تمام ناملایماتی که صورت گرفت در جنگ اقتصادی خوش درخشیدیم و در صادرات غیرنفتی

بیشتر بخوانید

تقدیر بانک مرکزی از نقش ذوب آهن اصفهان در صادرات غیر نفتی و بازگشت منابع ارزی

دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران با اهداء لوح سپاس به مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل

بیشتر بخوانید