همکاری و مشارکت شرکت ملی پخش منطقه اهواز در بازسازی مناطق سیل‌زده

اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز برای بازسازی و جبران خسارات مناطق سیل‌زده آغاز شد. به گزارش آژانس

بیشتر بخوانید