در ادامه مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی اروند صورت گرفت؛
بازدید دانش آموزان از تاسیسات و روند تولید در پتروشیمی اروند

پتروشیمی اروند یکی از طلایه داران عرصه مسئولیت های اجتماعی است که  در راستاي سیاست های کلان آموزشی و پژوهشی

بیشتر بخوانید