آغاز پنجمين برنامه بازديد عملياتی مهندس عرب يارمحمدی از منطقه شمالغرب

مهندس عرب يارمحمدي مديرعامل شركت در پنجمين برنامه بازديد از مناطق عملياتي، طی سه روز از منطقه شمالغرب بازديد مي

بیشتر بخوانید