معاون وزیر صمت تاکید کرد:
اگر اختیارات دست ما باشد، یک ماهه بازار فولاد را آرام می‌کنیم

داریوش اسماعیلی گفت: اگر به شکل کامل اختیارات این حوزه به ما سپرده شود قول می‌دهیم که ظرف یک ماه

بیشتر بخوانید