رییس مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار:لیگ ستارگان رویدادی برای هدایت سفیران بازار سرمایه

شاهین احمدی: «در لیگ ستارگان بخشی از سمت «خرج» در سواد مالی آموزش داده می‌شود، هرچند که به طور قطع،

بیشتر بخوانید