انتقال اولین بار ترانزیتی در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تا یک ماه دیگر

معاون توسعه زیرساخت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از انتقال اولین بار ترانزیتی در منطقه آزاد این مجموعه تا

بیشتر بخوانید