رها سازی آب بزرگترین سد خراسان شمالی

رهاسازی آب سد شیرین‌دره مانه و سملقان، بزرگ‌ترین سد خراسان شمالی، صبح یکشنبه برای مدت ۲ هفته آغاز شد.  به

بیشتر بخوانید