تصويب افزايش سرمايه مجتمع فولاد صنعت بناب در مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومي فوق العاده مجتمع فولاد صنعت بناب با حضور صاحبان سهام برگزار شد. به گزارش” آوای صنعت ”،  مجمع عمومي

بیشتر بخوانید