امضای تفاهم‌نامه هوشمندسازی نظام توزیع، بین همراه اول و فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه

همراه اول به منظور هوشمندسازی و پیاده‌سازی نظام توزیع مبتنی بر «اینترنت اشیاء» با فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه تفاهم نامه همکاری

بیشتر بخوانید