معاونت بین‌الملل اتاق ایران؛نحوه حضور و رأی‌دهی برای انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک ایران و کویت اعلام شد

معاونت بین‌الملل اتاق ایران نحوه حضور و رأی‌دهی اعضا برای انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک ایران و کویت در مجمع

بیشتر بخوانید