افزایش 69 درصدی تولید شمش آلومینیوم تا پایان مهر 99

میزان تولید  شمش آلومینیوم کشور طی 7 ماهه امسال، 69 درصد افزایش یافت. این میزان رشد همچنان بیش از تولیدات

بیشتر بخوانید