ایجاد 45000 کسب و کار پایدار در مناطق روستایی و عشایری با حمایت بانک کشاورزی

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی در اجرای طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی  و عشایری ، تاکنون بیش از 45

بیشتر بخوانید