صندوق بین‌المللی پول گزارش می دهد
کرونا،اقتصاد جهان را سه درصد کوچک کرد

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ۲۰۲۰ در آمریکا منفی ۵.۹ درصد و در اروپا منفی ۷.۵ درصد

بیشتر بخوانید

«جفری ساکس» استاد دانشگاه و «فرانچسکو رودریگز» اقتصاددان:
«پاندمی‌» زمانی برای تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیست

«جفری ساکس» استاد توسعه پایدار و استاد سیاست بهداشت مدیریت دانشگاه کلمبیا و «فرانچسکو رودریگز» اقتصاددان و مدیر بنیاد نفت

بیشتر بخوانید