وزیر نفت:اکتشافات نفت و گاز در پهنه ایران ادامه دارد

وزیر نفت گفت: اکتشافات نفت و گاز در پهنه ایران ادامه دارد و هر زمان اکتشافات جدید به نتیجه برسند،

بیشتر بخوانید