مدیر مجتمع مس سرچشمه:
مهارت افزایی زمینه ساز جهش و رونق تولید است

مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان با اشاره به اینکه مهارت افزایی زمینه ساز جهش و رونق تولید است گفت: با

بیشتر بخوانید