برنامه اپلیکیشن ارتقا سلامت در اختیار بازنشستگان صنعت نفت قرار گرفت

برنامه اپلیکیشن ارتقا سلامت الکترونیکی نفت (آسان) با امکان‌های مانند «ارسال نسخه‌ برای بازپرداخت هزینه» و «تشکیل پرونده پزشکی و

بیشتر بخوانید