با حضور معاون علمی رییس‌جمهور صورت گرفت
۴ پرنده بدون سرنشین و یک اپلیکیشن در حوزه تجاری‌سازی رونمایی شد

با حضور معاون‌ علمی و فناوری رییس‌جمهور و رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از چهار پهپاد و یک اپلیکیشن رونمایی

بیشتر بخوانید