رشد 10درصدی تولید گندله سنگ آهن؛ تولید به 47.5 میلیون تن رسید

تولید گندله سنگ آهن شرکت های بزرگ طی دوازده ماه سال گذشته به بیش از 46میلیون تن رسید. این میزان

بیشتر بخوانید