كرونای ايتاليا، تكميل مجتمع فولاد اسفراين را ناتمام گذاشت

معاون‌ بازرگانی مجتمع صنعتی فولاد اسفراین گفت: بهره‌برداری از طرح تکمیلی این مجتمع که قرار بود تا پایان امسال صورت

بیشتر بخوانید