مدیرعامل بانک کشاورزی:متقاضیان کشت گلخانه ای در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند

روح اله خدارحمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در سال رونق تولید، بانک های کشور متعهد شده

بیشتر بخوانید