توجه به مسایل زیست محیطی از اولویت‌های دولت است

رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: توجه به مسایل زیست محیطی در کنار فعالیت‌های صنعتی، عمرانی و سرمایه‌گذاری جزو اولویت‌های اصلی

بیشتر بخوانید