اهدای ۱۵ کانکس مسکونی به زلزله زده میانه و سراب با دستور مدیرعامل بانک ملت

دستور ویژه دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت، ۱۵ دستگاه کانکس مسکونی از سوی این بانک، به مردم مناطق زلزله

بیشتر بخوانید