رکوردشکنی فولاد خراسان در اهدای اکسیژن به بیمارستان‌ها

کارکنان واحد تولید اکسیژن «مجتمع فولاد خراسان» که تمام توان خود را برای تامین به موقع اکسیژن مورد نیاز بیماران

بیشتر بخوانید