حمایت بانک رفاه از نظام سلامت کشور: اهدای10دستگاه آمبولانس به دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بانک رفاه کارگران همزمان با هفته دولت و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی در حوزه سلامت ، ۱۰ دستگاه

بیشتر بخوانید