آمریکا تمرینات نظامی را در خلیج فارس برگزار می کند

آمریکا در چهارچوب تمرین های نظامی بین المللی که به مدت سه هفته در خلیج فارس درحال برگزای است به

بیشتر بخوانید