اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
دو کارگاه آموزشی بهره‌وری انرژی و ارائه موثر

موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) دو کارگاه آموزشی با عناوین «بهره‌وری انرژی و شاخص‌های اندازه‌گیری در

بیشتر بخوانید