قطعی برق به مصیبت های یک ملت اضافه شد؛
درخت بی ثمر نیروگاه بوشهر و دلارهایی که هدر رفت

مهدی قدیری در حالی کشور با پدیده عجیب قطعی با برنامه قبلی برق مواجه شده که در دهه‌های اخیر از

بیشتر بخوانید