در قراردادی مابین شرکت ایرانی و چینی احداث بزرگترین خط تولید پنل‌های خورشیدی ایران صورت می‌گیرد

پرونده استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران از سوی دولت به صورت جدی درحال پیگیری است و آخرین خبرها از

بیشتر بخوانید