تشکر و تقدیر مدیران پالایشگاه های روغن سازی از مهندس اسحاقی

مدیران انجمن پالایشگاههای روغن سازی ایران طی مراسمی از عملکرد موفق مهندس عیسی اسحاقی مدیر عامل سابق شرکت نفت ایرانول

بیشتر بخوانید