اهدای۵۰۰۰ ماسک به پاکبانان تهرانی

واردکنندگان فرآورده های بهداشتی در آستانه سال جدید، تعداد ۵ هزار ماسک “n ۹۵” برای استفاده پرسنل نظافت شهری، به

بیشتر بخوانید