تخلف در بورس فولاد،تولیدکننده را به دلالی و قاچاق تشویق می کنند

رئیس انجمن فولاد استان قزوین گفت: با وجود اینکه وزیر صنعت دستور دادند که ۳۰ درصد مواد اولیه صنایع فولادی

بیشتر بخوانید