موسس انجمن فرهنگ‌سازی و توسعه اقتصاد مقاومتی؛ تولید کنندگان محصولات بهداشتی مدافعان سلامت جامعه هستند

علی عباسی لرکی موسس انجمن فرهنگ سازی و دکترین اقتصاد مقاومتی از زحمات مدافعان سلامت قدردانی کرد. به گزارش اختصاصی”

بیشتر بخوانید