موسس انجمن فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی روز پاسدار را به مدافعان خط مقدم مبارزه با کرونا هم تبریک گفت

ای پاسدار! ای آیه پرشکوه رزم و ایثار،ای تفسیرکننده و احیاگر مکتب و اندیشه حسین(ع)،ای نگهبان حماسه‌آفرین جان و مال

بیشتر بخوانید