ماشین سازان داخلی دو برابر ایران پلاست قبلی جا گرفتند

مدبری گفت: حضور موثر و با تمام توان در نمایشگاه ایران پلاست، فرصتی است که نشان بدهیم ماشین سازان داخلی

بیشتر بخوانید