طی ۷ ماه امسال محقق یافت
رشد ۲۵ درصدی وزنی تولید تایر خودرو در کشور

بررسی آمار عملکرد تایرسازان بزرگ کشور حاکی از تولید ۱۶۹ هزار و ۷۴۱ تن تایر و تیوب از ابتدای امسال

بیشتر بخوانید