دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی:
هیچ تسهیلات برای جبران خسارت‌های شرکت‌های حمل‌ونقلی ریلی داده نشده

دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی گفت: تاکنون هیچ تسهیلات و خدماتی برای جبران خسارت‌های شرکت‌های حمل‌ونقلی ریلی از سوی دولت

بیشتر بخوانید