خرسندی رهبر معظم انقلاب از توانمندی کشور در تولید تجهیزات صنعت نفت

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت که در حضور مقام معظم رهبری گزارشی از دستاوردها و توانمندی های

بیشتر بخوانید